Nove pojave u RH

Pojave novih droga u Republici Hrvatskoj

 • Seminar o novim drogama i Sustavu ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj, 11.-12. prosinca 2013., Marija Bistrica

  MB_1U razdoblju od 11.-13. prosinca 2013. Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske (Ured) je održao Seminar o novim drogama i Sustavu ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj za djelatnike socijalne skrbi. Seminar je održan u Mariji Bistrici za dvije skupine grupe: prva grupa koja je održana 11.-12. prosinca 2013. bila je namijenjena djelatnicima domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i domova za djecu s poremećajima u ponašanju, obiteljskih centara i centara socijalne skrbi; druga grupa je održana 12.-13. prosinca i bila je namijenjena djelatnicima obiteljskih centara i centara socijalne skrbi. Na seminaru su sudjelovala 42 djelatnika. Tijekom seminara dogovoreno je kako će se osigurati kvalitetna i pravovremena razmjena informacija o novim drogama između Ureda nadležnog Ministarstva socijalne politike i mladih. Posebno je naglašeno kako je informacije potrebno dostavljati što širem krugu djelatnika koji rade u neposrednom kontaktu s djecom i mladima u riziku. Obzirom na veliki iskazani interes djelatnika socijalne skrbi za navedenu problematiku, Ured će u 2014. ponoviti seminar za djelatnike koji su iskazali interes, no zbog ograničenog broja mjesta, nisu imali priliku sudjelovati.

 • Nove psihoaktivne tvari u 2011. godini na području Republike Hrvatske

  Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” Ministarstva unutarnjih poslova izvijestio je o zapljeni 16 novih psihoaktivnih tvari na području Republike Hrvatske u 2011. godini, od čega najviše tzv. sintetskih kanabinoida u obliku biljnih mješavina i smolastih materija, te derivata katinona i fenetilamina u obliku praha ili tableta.

  Vrsta tvari, broj predmeta i ukupna masa tvari

 • Pilot – istraživanje novih trendova u konzumiranju supstanci i droga

  Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je, na inicijativu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH, proveo pilot – istraživanje novih trendova u konzumiranju supstanci i droga u Republici Hrvatskoj. Budući da su na tržištu droga dostupne i psihoaktivne tvari koje nisu u tolikoj mjeri do sada bile raširene i nisu dovoljno dugo u opticaju da bi bilo poznato koje sve vrste postoje, koliko ih mladi konzumiraju, s kojim očekivanim učincima te gdje ih nabavljaju / kupuju, provedeno je istraživanje s ciljem utvrđivanja početnih informacija, posebno od mladih / odraslih osoba koji eksperimentiraju sredstvima ovisnosti. Istraživanje je provedeno na uzorku od 1330 aktivnih sudionika web stranice “forum.hr” on-line anketom na koju su se sudionici javljali samoinicijativno i dobrovoljno. Podaci su prikupljani u periodu od 15. listopada do 27. studenog 2011. godine. Rezultati pokazuju da su sudionici istraživanja u velikoj mjeri upoznati s novim trendovima u konzumiranju psihoaktivnih tvari te da u velikoj mjeri imaju saznanja gdje nabavljati “nove droge” i kako ih koristiti.

  Istraživanje novih trendova u konzumiranju supstanci i droga – pilot istraživanje

 • Sustav ranog upozoravanja – Brošura

  Ovdje možete preuzeti kratku informativnu brošuru o Sustavu ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj

  Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u RH (letak)

 • Spice

  Poznato je da se mješavina bilja pod imenom “Spice” prodaje uglavnom na Internetu i u različitim specijaliziranim trgovinama od 2006., a postoje indikacije da su se proizvodi prvi put pojavili već 2004. Iako se reklamiraju kao “egzotični mirisi koji daju bogatu aromu” i “nisu za ljudsku uporabu”, pušenjem tih proizvoda postižu se učinci slični učincima konzumiranja kanabisa. Krajem 2008., austrijski i njemački forenzički laboratoriji otkrili su psihoaktivni sastojak JWH-018 koji je pronađen u barem tri “Spice” proizvoda (Gold, Silver i Diamond). Kasnije su, pored JWH-018, identificirani i drugi sintetički kanabinoidi JHW-073 i CP 47,497. Mediji ukazuju kako se “Spice” proizvodi u Kini, ali je još uvijek nejasan sam proces proizvodnje tijekom koje se mješavini bilja dodaju različite količine ili kombinacije sintetičkih kanabinoida. Istraživanje EMCDDA-a utvrdilo je kako su navedeni proizvodi dostupni na nacionalnim web stranicama dvije trećine EU zemalja. Malo je poznato o farmakologiji, toksikologiji i metabolizmu sintetičkih kanabinoida. Ne može se sa sigurnošću tvrditi da su rizici prilikom uporabe sintetičkih kanabinoida istovjetni rizicima prisutnim prilikom konzumiranja kanabisa. Sintetički kanabinoidi u “Spice” proizvodima testirani su samo u laboratoriju (in vitro ili na životinjama), stoga je nepoznat rizik udahnutog dima za zdravlje ljudi. Nadalje, vrsta i količina kanabinoida može varirati ovisno od vrste do vrste unutar istog proizvoda, stoga je moguće i slučajno predoziranje uz rizik pojave određenih psihijatrijskih komplikacija.

  Posljednjih mjeseci u Republici Hrvatskoj primijećena je pojava čitavog niza novih psihoaktivnih tvari toga tipa, te su Izmjenama i dopunama Popisa droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu drogadonesenim od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (Narodne novine br.: 19, 11.02.2011.), u isti su uvrštene nove tvari.

  Dodatni materijali

  Publikacija EMCDDA-a: Thematic papers, Understanding the “Spice” phenomenon

Stranica 1 od 212»