Rano upozoravanje

Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj

Nacionalna informacijska jedinica (NIJD), kao jedna od dviju osnovnih ustrojbenih jedinica Ureda, ima ključnu ulogu u prikupljanju informacija o problematici droga od relevantnih institucija kako bi se što objektivnije prikazalo stanje droga i ovisnosti o drogama u Republici Hrvatskoj. Osim osnivanja NIJD-a, Nacionalna strategija predviđa stvaranje sustava brze razmjene podataka o proizvodnji, trgovanju, uporabi i rizicima novih psihoaktivnih tvari kako bi se moglo spriječiti njihove negativne učinke, pravodobno reagirati u slučaju pojave nove tvari na tržištu te postići brzu komunikaciju između kompetentnih tijela na nacionalnoj i europskoj razini. Stoga je NIJD inicirala osnivanje mreže Sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj te je predvidjela mehanizme za koordinaciju njenih aktivnosti.

Opširnije… →