Socijalna reintegracija

4. SOCIJALNA REINTEGRACIJA

Socijalna reintegracija je intervencija koja pomaže integrirati ovisnike u društvo kroz obrazovanje, zapošljavanje ili stanovanje. Tradicionalno, socijalna reintegracija je promatrana kao niz mjera koje se poduzimaju nakon (uspješno) završenog procesa liječenja, ali se u zadnje vrijeme sve više promatra kao intervencija koja se može primijeniti u bilo kojoj fazi liječenja. Socijalna reintegracija je također napredovala posljednjih desetljeća, no očito ipak ostaje intervencija u koju se ulažu skromna sredstva iz čega proizlazi i njena slaba raširenost.

Krajnji cilj ovog područja rada je praćenje socijalne reintegracije u svrhu poboljšanja evaluacije ovakvih mjera u državama članicama EU. U svrhu istraživanja ovog pitanja realizirani su brojni prateći projekti, koji su dio evaluacije posljednjeg EU Akcijskog plana za droge (2005 – 2008).