Smanjenje šteta

2. SMANJENJE ŠTETE (HARM REDUCTION)

Politika smanjenja štete se primarno bavi smanjenjem štete koja nastaje kao posljedica zlouporabe droga, ovisnosti i rizičnog načina života. U prvom se redu pod time podrazumijeva sprječavanje širenja zaraznih bolesti: hepatitisa B, hepatitisa C, HIV-a i AIDS-a, djelatnostima koje su organizirane kao besplatne i anonimne podjele šprica i igala za intravenske ovisnike, zaprimanje i uništavanje upotrijebljenih šprica i igala, dijeljenje kondoma, informativnih materijala, savjetovanje usmjereno na promjene mišljenja i navika ciljanje populacije. Početke takvih programa nalazimo u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Švicarskoj prije tridesetak godina, da bi danas postojali u gotovo svim zemljama svijeta i uvijek je suprotstavljen klasičnoj restriktivnoj politici o drogama.
Strategija za droge EU (2005. -2012.) je usmjerena na smanjenje štete povezane s uporabom droga prema zdravstvu i društvu kao glavnim objektima i koja potiče nacionalno djelovanje koje naglašava smanjenje zaraznih bolesti i smrti povezane s uporabom droga. Akcijski plan za droge EU (2009.–2012.) kao osnovni cilj određuje smanjenje društvene i zdravstvene štete. Ciljevi definirani u Akcijskom planu kao smjernice državama članicama uključuju prevenciju zdravstvenog rizika povezanog s uzimanjem droge, odgovarajuću dostupnost i pristupačnost učinkovitih usluga smanjenja štete koji su već istaknuti u Vijeću Preporuke prevencije i smanjenja štete na zdravlje koji ovisnost o drogama uzrokuje na zdravlje ovisnika.
Programi smanjenja štete u Republici Hrvatskoj su započeli s radom 1996. kada je hrvatski Sabor prihvatio “harm reduction” djelatnosti kao sastavni dio nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga i kada je prvi program smanjenja štete započeo s radom u Splitu pri udruzi “Help”. Godine 1998. Crveni križ počinje sa programima smanjenja štete u Zagrebu, Zadru i Puli, a udruga “Terra” 1999. godine u Rijeci. Danas četiri nevladine organizacije (Help, Terra, Let, Institut) i jedna institucija (Hrvatski Crveni križ) u Hrvatskoj provode programe smanjenja štete.