Prevencija kriminaliteta povezanih s drogom

5. PREVENCIJA KRIMINALITETA POVEZANIH S DROGOM

Sama povezanost ilegalnih droga i kriminala nije dovoljna da se donese zaključak kako ilegalne droge uzrokuju kriminal. Prema kvalitativnom istraživanju provedenom u EU (EMCDDA-QED) postoji malo dokaza o kriminalitetu kao posljedici među velikom populacijom povremenih konzumenata droga. Suprotno tome, gotovo je uvijek prepoznata veza između “teških” ovisnika i siromaštva, prostitucije i kriminala.

Zatvori uglavnom nemaju učinka u rehabilitaciji, a mogu i pogoršati štetu nastalu uzimanjem droga, koja se zatim može proširiti u zajednici izvan zatvora. Tu je i negativan učinak koji uhićenje i zatvaranje ovisnika ima na njihovo kasnije zapošljavanje, što pridonosi recidivu kriminalnog ponašanja. Slijedom navedenog, ali i drugih negativnosti, razvijani su učinkovitiji načini rada s konzumentima droga koji su počinili kaznena djela.

Postoje pokazatelji kako provedba alternativnih mjera umjesto kazni zatvora ima pozitivan učinak u smanjenju kriminaliteta. Ciljevi alternativnih mjera se razlikuju, ali u osnovi postoje dva zajednička:

  1. smanjiti troškove pravosuđa, kao i nepotrebne kriminalizacije u slučaju prekršaja
  2. prisiliti teške ovisnike uključene u kriminal da prihvate odgovarajući tretman

Izvan pravosudnog sustava, mjere univerzalne prevencije kao i programi tretmana i rehabilitacije mogu smanjiti kriminalitet povezan s drogama. Mjere univerzalne prevencije mnogu imati pozitivne učinke na socijalno funkcioniranje, uključujući i kriminalno ponašanje. Postoji dokaz da programi liječenja, koji smanjuju uporabu drogu, uglavnom smanjuju i kriminalno ponašanje.