NIJD

Odjel Nacionalne informacijske jedinice za droge (NIJD)

Odjel Nacionalne informacijske jedinice za droge (NIJD) je ustrojen pri Uredu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske u listopadu 2006. Primarna uloga Odjela NIJD-a je prikupljanje, analiza, interpretacija i distribucija podataka o stanju zlouporabe droga u Hrvatskoj. Pored navedenog, Odjel NIJD-a ispunjava i ostale obveze vezane uz suradnju s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) koji koordinira sustav praćenja stanja problematike droga na europskoj razini. Kao zemlja kandidat za ulazak u EU, Republika Hrvatska je aktivno uključena u aktivnosti Reitox mreže EMCDDA-a te očekuje skori ulazak u članstvo EMCDDA-a.