UN Ured za droge i kriminal (UNODC)

UN URED ZA DROGE I KRIMINAL (UNODC)

Ured za droge i kriminal (UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime) je agencija Ujedinjenih naroda utemeljena 1997. spajanjem UN-ovog Programa kontrole droga i Centra za prevenciju međunarodnog kriminala. UNODC je osnovan s ciljem pružanja pomoći UN-u u što boljoj koordinaciji sveobuhvatnih mjera usmjerenih na suzbijanje međusobno povezanih područja ilegalne trgovine i zlouporabe droga, prevenciju kriminaliteta i kazneno pravo, međunarodni terorizam i korupciju. Navedeni ciljevi se ostvaruju kroz tri primarne funkcije: istraživanje, usmjeravanje i podršku vladama u prilagodbi i implementaciji različitih konvencija, ugovora i protokola vezanih uz kriminal, drogu, terorizam i korupciju, kao i tehničku / financijsku pomoć navedenim vladama kako bi se suočile sa svojom trenutnom situacijom i izazovima na tim područjima.

UNODC je obvezan pomagati državama članicama u njihovoj borbi protiv ilegalnih droga, kriminala i terorizma. U Milenijskoj deklaraciji, države članice su donijele odluku o potrebi intenziviranja mjera borbi protiv međudržavnog kriminala u svim njegovim oblicima, pojačavanju nastojanja da ojačaju i o poduzimanju konkretnih akcija protiv internacionalnog terorizma.

Tri temeljne zadaće programa UNODC-a rada su:

  1. Projekti tehničke suradnje usmjereni na jačanje kapaciteta država članica u suzbijanju ilegalnih droga, kriminala i terorizma
  2. Istraživanja i analitički rad u svrhu razvoja znanja i razumijevanja problematike droga i kriminaliteta te razvoj znanstveno utemeljenih praksi za donošenje političkih i operativnih odluka
  3. Normativni rad s ciljem pružanja pomoći državama članicama u ratificiranju i uvođenju međunarodnih ugovora, razvoju domaćeg zakonodavstva vezanog za droge, kriminalitet i terorizam te obavljanje tajničkih i samostalnih poslova za tijela osnovana temeljem ugovora i druga nadležna tijela

Ova organizacija, koja broji oko 500 zaposlenih diljem svijeta, ima sjedište u Beču te niz regionalnih ureda i ured za vezu u New Yorku. Agenciju vodi izvršni direktor kojeg imenuje glavni tajnik UN-a. UNODC čak 90 % svog proračuna temelji na dobrovoljnim doprinosima, uglavnom vlada.