Bilateralna suradnja

BILATERALNA SURADNJA

Ured za suzbijanje zlouporabe droga VRH je uspostavio bilateralnu suradnju s nizom zemalja s kojima se razmatra i mogućnost planiranja zajedničkih projekata. Pored suradnje sa zemljama u Regiji, posebno se važnom smatra uspostava pune suradnje s Velikom Britanijom, Španjolskom, Švedskom, Njemačkom, Austrijom, Češkom, Poljskom, Ruskom Federacijom i Izraelom. U tijeku su konzultacije vezane uz uspostavu suradnje s nadležnim tijelima Kine, kao i uspostava operativne suradnje s nekim od zemalja Južne Amerike.

Službeni posjet Izraelu

22. listopada 2009.

Izaslanstvo Ureda za suzbijanje zlouporabe droga VRH je na poziv generalnog direktora Izraelske agencije za borbu protiv droga (Israel Anti-Drug Authority – IADA) u razdoblju od 21.-22. listopada 2009. bilo u službenom posjetu izraelskim institucijama zaduženim za provedbu aktivnosti na području suzbijanja problematike droga. Prvog dana boravka generalni direktor IADA-e, g. Yair Geller je uvodno predstavio ustroj, rad i koordinativnu ulogu IADA-e na nacionalnoj i lokalnoj razini. IADA je kao središnje tijelo zaduženo za koordinaciju aktivnosti nadležnih ministarstava, ureda i nevladinih organizacija ustrojena 1988., a 2005. su ovlasti IADA-e proširene i na borbu protiv zlouporabe alkohola. Ključne aktivnosti IADA-e odnose se na promicanje javne svijesti o problemima vezanim uz droge, sponzoriranje istraživanja o razmjerima zlouporabe droga i posljedicama iste, evaluaciju aktivnosti svih nadležnih tijela, edukaciju djelatnika uključenih u neki od segmenata suzbijanja zlouporabe droga te poticanje aktivnosti lokalne zajednice.

SURADNJA U REGIJI

ICG

Ured za suzbijanje zlouporabe droga VRH (Ured) je još u studenom 2003. organizirao regionalnu konferenciju na kojoj su se po prvi puta okupili nacionalni koordinatori za droge iz deset zemalja Jugoistočne Europe radi identificiranja glavnih problema u regiji i iznalaženja zajedničkih rješenja.

Slijedom zaključaka skupa, pokrenuta je inicijativa pod nazivom Neformalna koordinativna grupa (Informal Coordination Group – ICG) čija je glavna svrha bila razmjena znanja i iskustava, usklađivanje nacionalnih zakonodavstava radi učinkovitijeg provođenja operativnih mjera, pružanje pomoći u rješavanju posebnih pitanja, organizacija regionalnih treninga/seminara te zajednički projekti s ciljem unaprjeđenja stanja u regiji.

Inicijativa je do 2006. djelovala na neformalnoj osnovi, većinu vremena pod vodstvom RH. Međutim, zbog pasivnosti određenih zemalja koje su u tom razdoblju trebale koordinirati rad iste, zaključeno je da inicijativa ne može opstati u neformalnom obliku.
Stoga je na prijedlog Europske komisije i uz potporu zemalja Jugoistočne Europe, Hrvatska bila zadužena za izradu strukture i djelokruga rada regionalne organizacije na području problematike droga, s posebnim naglaskom na smanjenje potražnje droga, kako bi se izbjeglo preklapanje s već postojećim inicijativama/organizacijama/programima.

SEEDC

Slijedom navedenog, Ured je izradio koncept regionalne inicijative za jačanje suradnje među zemljama Jugoistočne Europe, tzv. South East European Drugs Cooperation (SEEDC), kroz uspostavu regionalnog ureda kao mehanizma za razmjenu znanja, informacija i primjera dobre prakse, a koji će se posebno baviti svim aspektima smanjenja potražnje droga i praćenja stanja u Regiji.

Spomenuta inicijativa je na Regionalnoj konferenciji UN Ureda za droge i kriminal (UNODC), održanoj u Beogradu u razdoblju od 30.-31. ožujka 2009., službeno uvrštena u Regionalni program UNODC-a za promociju pravde i sigurnosti u JIE za 2009.-2011.