Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja

Bukurešt, Rumunjska (25.-26. ožujka 2009.)

Konferencija Pompidou grupe Vijeća Europe (PG VE), Platforme za kazneno pravo pod nazivom “Istrage, prikupljanje dokaza, sankcioniranje i prevencija zlouporabe prekursora”, održat će se u Bukureštu u razdoblju od 25. – 26. ožujka 2009.

Opširnije

52. zasjedanje UN Komisije za opojne droge (CND)

Zasjedanje na visokoj razini, Beč, 11.-12. ožujka 2009.

Redovno zasjedanje, Beč, 16. – 20. ožujka 2009.