Arhiva

Mjesečna arhiva za: ‘travanj, 2012’

Nove psihoaktivne tvari u 2011. godini na području Republike Hrvatske

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” Ministarstva unutarnjih poslova izvijestio je o zapljeni 16 novih psihoaktivnih tvari na području Republike Hrvatske u 2011. godini, od čega najviše tzv. sintetskih kanabinoida u obliku biljnih mješavina i smolastih materija, te derivata katinona i fenetilamina u obliku praha ili tableta.

Pročitajte više

Popis novih psihoaktivnih tvari otkrivenih u EU u 2011.

Pročitajte više

Pilot – istraživanje novih trendova u konzumiranju supstanci i droga

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je, na inicijativu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH, proveo pilot – istraživanje novih trendova u konzumiranju supstanci i droga u Republici Hrvatskoj. Budući da su na tržištu droga dostupne i psihoaktivne tvari koje nisu u tolikoj mjeri do sada bile raširene i nisu dovoljno dugo u opticaju da bi bilo poznato …

Pročitajte više