Arhiva

Mjesečna arhiva za: ‘siječanj, 2012’

Pilot – istraživanje novih trendova u konzumiranju supstanci i droga

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je, na inicijativu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH, proveo pilot – istraživanje novih trendova u konzumiranju supstanci i droga u Republici Hrvatskoj. Budući da su na tržištu droga dostupne i psihoaktivne tvari koje nisu u tolikoj mjeri do sada bile raširene i nisu dovoljno dugo u opticaju da bi bilo poznato …

Pročitajte više

Nove psihoaktivne tvari u EU

Ovdje možete preuzeti popis novih psihoaktivnih  tvari koje su identificirane tijekom 2011. godine u okviru Sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari EMCDDA-a. Sveukupno je EMCDDA u 2011. godini izvijestio o 54 identificirane tvari, od kojih su neke identificirane i ranije.

Pročitajte više

Rezultati Istraživanja tržišta droga

S ciljem smanjenja ponude droga, u 2011. godini Ured je inicirao provedbu istraživanja “Dostupnost i cijena ilegalnih droga u RH (DCID)”, a navedeni projekt proveo je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Cilj projekta DCID bio je ispitati cijenu, učestalost konzumiranja, način konzumiranja, izvore nabave, način nabave te dostupnost ilegalnih droga, ali i novih psihoaktivnih tvari na području Republike Hrvatske. Predviđeno …

Pročitajte više